آشنایی با مفهوم نرخ تبدیل و بهینه سازی نرخ تبدیل

در ابتدا اجازه بدهید یادآوری کنیم که به چه چیزی می‌گوییم نرخ تبدیل؛ زمانی که یک بازدیدکننده روی سایت شما عملی را که مد نظر شما است را انجام می‌دهد، این بازدیدکننده برای شما تبدیل شده است به آنچه می‌خواهید. حال نسبت تعداد این بازدیدکنندگان که عمل مورد نظر را انجام داده‌اند به کل بازدیدکنندگان … ادامه خواندن آشنایی با مفهوم نرخ تبدیل و بهینه سازی نرخ تبدیل